Pris og regler servicebygg

Midsund Marina er medlem i Norske Sjø.

Midsund Marina

Sjøslettevegen 21

6475 MIDSUND

Samlingstedet for båtglede i Midsund


                                  

Regler,  priser og avtaledokument på utleie av festsal med kjøkken.


Leie av lokalene avtales med lagets formann. Leietager plikter til å respektere politi og Midsund Marina sine vedtekter.

Leietager vasker bord/kjøkken og rydder lokalene etter bruk. Gulvet kostes/støvsuges. Gulvet skal ikke vaskes.

Boss sorteres og kastes i avfallsdunken. Nye bossposer settes i.

Oppvaskmaskinen tømmes og gjøres klar til neste leietaker. Det er viktig at alle matrester spyles av før bruk. Husk å slå av maskinen etter bruk.

Utstyr som ødelegges skal erstattes til selvkost.

Vinduer må lukkes og lys slukkes før en forlater bygget.

Gang og toaletter skal være ryddet før en forlater lokalet. Toalett/dusj brukes også av båtgjester.

Uteområdet skal ryddes før en forlater området.

Ta hensyn til naboer. Lukk vinduer ved spilling av høy musikk.

Oppstår det problemer ved bruk av utstyret skal styrets representant kontaktes.

Flagg ligger på garderobehyllen i gangen. Flagges skal ned kl.21:00

Styret i Midsund Marina kan nekte leietakere som har misligholdt regler/avtaler eller misbrukt bygget ny leie.

Medlemmer i Midsund Marina har rett til rabatter på utleie.
      Styret i Midsund Marina


Priser:

Basisleie:

Basisleien er i hovedsak den dagen arrangementet foregår, og frem til kl: 12:00 dagen etternok 3.000,-

Tilpassing av lokalet før arrangement:

Er det ønskelig å tilpasse lokalet kvelden før arrangement, kan dette avtales med formannLeie av lokalet etter arrangement:

Skulle det være behov for leie av lokalet etter kl:12:00 dagen etter arrangement, må dette avtales med formann

Dog ikke lengre enn til kl: 18:00 samme dag.

Døgnleie:

Leie av lokalet pr.døgn i tillegg til hovedarrangement.

Kortidsleie:

Møter/kurs etc. under 4 timer                                                

Dagsleie med kjøkken:

Møter/begravelser over 4 timer                             

nok  500,-

nok  500,-

    nok 1.500,-

    nok  500,-

nok 1.500,-

Tilbehør

Duker:

Vi har 10 stk duker som passer på bordene. Midsund Marina sørger for vask av disse etter bruk.

Lydanlegg

Midsund Marina kan levere lydanlegg etter behov. Dette blir montert i forkant av arrangement.

Prisen listet her er standard anlegg for musikk og tale. Microfon og minijack til iphone, ipad etc.

  nok   300,-

   nok   500,-


Leieavtale dokument

Leieavtalen:

Klikk på dokumentet under, og skriv dette ut.

Fyll det ut med nødvendige opplysninger.

Ta det med på til den som gir deg nøkkelen til lokalet, eller legg det igjen på kjøkkenet

godt synlig.

Eller du kan sende den til: faktura@midsundmarina.no